Kompromitować się [synonimy]

  • Blamować się.
  • Ośmieszać się.
  • Narażać się na śmieszność.
  • Okrywać sie śmiesznością.
  • Wstydzić się.
  • Hańbić się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]