„Komu bije dzwon” Ernesta Hemingwaya

 • Twórczość Hemingwaya stanowi próbę odpowiedzi na pytanie jak życiu postępować, by zyskać miano człowieka.
 • W swych powieściach starał się pokazać jak powinien żyć i umierać człowiek honoru w świecie, którego prawem stało się okrucieństwo i przemoc.
 • By rzeczywiście stać się człowiekiem trzeba podjąć walkę ze złem, nie wolno opuścić głowy i poddać się lub udawać, że nie widzi się zła wokół.
 • W walce trzeba mieć odwagę, liczyć na siebie, bo samotność to nieraz przeznaczenie człowieka.
 • Zwycięzcą zostaje te, któ potrafi walczyć do końca.

 • Powieść „Komu bije dzwon” podejmuje problematykę polityczną.
 • Ukazuje bezsens wojny, a równocześnie bohaterską walkę i śmierć antyfaszysty Roberta Jordana, w obronie hiszpańskich partyzantów.
 • Wydarzenia oparte są na faktach i przeżyciach autora.
 • Dotyczą nie tylko samej akcji obronnej, ale także poprzedzających ja przygotowań.
 • Jest rok 1936, czas wojny domowej w Hiszpanii, rozpoczyna się okrutny okres faszyzmu, w Niemczech „działa” Hitler, we Włoszech Mussolini.

WYDARZENIA:

 • Robert Jordan otrzymuje zlecenie przygotowania i przeprowadzenia akcji odcięcia drogi Niemcom posuwającym się w głąb kraju.
 • Przybycie na teren akcji , w góry Segowia.
 • Wsparcie od gen. Golza dokładnym planem działań na przełęczy.
 • Wyjaśnienia dotyczące kontrofensywy wojsk republikańskich przeciw faszystom.
 • Wyprawa z Anzelmem do obozu Pabla, zabezpieczenie otrzymanych materiałów wybuchowych,  zapoznanie z partyzantami, opracowanie planu wysadzenia mostu.
 • Historia Marii opowiedziana przez jej przyjaciółkę Pilar (napad na rodzinne miasto, aresztowanie, odbicie z pociągu, szok i osamotnienie dziewczyny).
 • Zatargi miedzy Robertem i Pablem.
 • Obserwacje mostu wspólnie z Anselmem i Cyganem, nawiązanie kontaktów z partyzantami El Sarda.
 • Wzmożony ruch wojsk faszystowskich spowodowany zdobyciem wiadomości o planowanej akcji.
 • Działania wokół akcji, obawy o utrudnienie akcji przez padający śnieg, decyzja o wysłaniu posłańca do sztabu z propozycją wstrzymania działań.
 • Zabicie zwiadowcy kawalerii niemieckiej.
 • Przygotowania obrony obozu po odkryciu przez faszystów obozu partyzantów El Sarda.
 • Pojawienie się samolotów patrolujących góry, sprowadzenie przez nich ciężkiego sprzętu bojowego, dział i czołgów.
 • Ucieczka z obozu Pablo z zapalnikami i detonatorami, powrót do obozu, wyjaśnienia powodów ucieczki, utrata detonatorów, które Pablo wrzucił do rzeki.
 • Rozpoczęcie natarcia przez faszystów zanim posłaniec dotarł do sztabu.
 • Pojawienie się samolotów republikańskich i bombardowanie okolic mostu.
 • Próba likwidacji jednostki strażniczej, podłożenie ładunków, wysadzenie mostu.
 • Ucieczka partyzantów przed faszystowskimi oddziałami, postrzelenie konia Roberta, przygniecenie jeźdźca, ponaglanie kolegów do ucieczki.
 • Śmierć Jordana ze świadomością powodzenia akcji, nieugięta postawa partyzanta w najtrudniejszej próbie życia.

 • Śmierć Jordana to symbol losu człowieka, który oddaje życie, ale pozostaje wierny swej idei.
 • Przegrywa i jednocześnie zwycięża  moralnie.
 • Wielu takich jak on podjęło walkę z faszyzmem.
 • Wsparcia hiszpańskim bojownikom udzieliło wielu ochotników z całego świata.

 • Język utworów Hemingwaya cechuje zwięzłość i oszczędność słowa, prostota, autentyzm w opisywaniu zdarzeń.
 • Charakterystyczna jest też symbolika  w przekazywaniu życiowych spostrzeżeń, a także emocji bohaterów.
 • Narracja powieściowa Hemingwaya stała się wzorem dla wielu późniejszych twórców.