Komunikacja kulturowa

  • Obowiązujące w danej kulturze zwyczaje i normy.
  • Kształtują procesy porozumiewania się w danej grupie społecznej (wewnątrzkulturowa).
  • Regulują porozumiewanie się z innymi społecznościami (międzykulturowa).
  • Uwzględnia dorobek społeczny, tj. religię, sztukę, technologię, architekturę itd.
  • Obejmuje również komunikację literacką, czyli dotyczącą literatury.
  • Odnosi się także do wszelkiej komunikacji artystycznej, m. in. filmowej, teatralnej, medialnej.
  • Dotyczy to zwyczajów związanych z codziennym życiem.
  • Komunikowanie zgodne lub przeciwnie z obowiązującymi normami stanowi wynik, efekt, fundament  podstawowego zachowania kulturowego człowieka.