Komunikat niewerbalny

  • Informacja przekazana za pomocą gestów, mimiki i nieartykułowanych dźwięków.