Wulgaryzm

  • Wulgaryzm to słowo lub sformułowanie, często bardzo dosadne.
  • W ordynaeny sposób określa przedmioty, zjawiska czy ludzi, choć można użyć na ich opis słów neutralnych stylistycznie.
  • Poczucie wulgarności wynika z norm kulturowych i obyczajowych panujących w danej grupie, momencie.
  • Używanie wulgaryzmówjest niestosowne i używane za przejaw niewłaściwego stosunku do otaczającego swiata.
  • Tłumaczone jest to najczęściej silnymi emocjami, nad którymi trudno zapanować.
  • Jest to jednak znak braku kulturyy osobistej i ubóstwa słownikowego.

  • Wulgaryzmy pojawiają się też w utworach literackich jako celowo wprowadzone środki ekspresji, czasem natomiast są pewnego rodzaju prowokacją literacką.
  • Kiedyś wulgaryzmy ujmowane były w osobnych wydawnictwach słownikowych, obecnie znajdziemy je bez problemu np. w słownikach języka polskiego.