Komunikatywność wypowiedzi

  • Właściwy dobór i ukształtowanie składniowe środków językowych do wypowiedzi.
  • Pozwala osiągnąć zrozumienie treści wypowiedzi ustnej lub pisemnej prze odbiorców, do których jest kierowana.