Komunikatywny [wyrazy przeciwstawne]

  • Komunikatywny, zrozumiały, jasny.
  • Przeciwstawne:
    • zawiły,
    • trudny,,
    • niezrozumiały.