Koncepcja pisarza w pozytywizmie

  • Pisarz wg nowej koncepcji winien być przede wszystkim człowiekiem wykształconym.
  • Wymagano, b\y był badaczem i uczonym.
  • Przypisywano mu rolę socjologa i psychologa.
  • Twórczość „odcięto” niejako od natchnienia, fantazji i talentu, co było podstawą w romantyzmie.
  • Wg pozytywistów powinna opierać się na rzetelnej wiedzy, systematycznej pracy, naukowym gromadzeniu i selekcjonowaniu materiałów niezbędnych do tworzenia dzieła.
  • Wskazywano tematy związane z „wiekiem pary i elektryczności”.
  • Bohaterów utworów pokazywano w społeczeństwie kapitalistycznym, opisując problemy i mechanizmy rządzące światem przemian.
  • Kreacja bohatera to pokazywanie go w nowych środowiskach.
  • Zalecano wprowadzanie języka w różnych jego odmianach (np. gwary, dialekty).
  • Postawiono na rozwój takich gatunków, jak: powieść , opowiadanie, nowela i formy publicystyczne.