Końcowy [wyrazy przeciwstawne]

  • Końcowy, znajdujący się na końcu, w ostatnim stadium, ostatni, ostateczny.
  • Przeciwstawne:
    • początkowy,
    • pierwszy,
    • wstępny.