Kończyć [wyrazy przeciwstawne]

  • Kończyć, doprowadzać do końca, robić coś na zakończenie, przestać, zaprzestawać..
  • Przeciwstawne:
    • zaczynać,
    • rozpoczynać,
    • inaugurować,
    • inicjować.