Kończyć [synonimy]

  • Wykańczać.
  • Zakończyć.
  • Dokończyć.
  • Doprowadzić do końca.
  • Osiągnąć.
  • Zamykać.
  • Stawać u mety.
  • Położyć kres.
  • Finalizować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]