Kończyć się [synonimy]

  • Wyczerpywać się.
  • Ustawać.
  • Przemijać.
  • Wchodzić w końcową fazę.
  • Być na ukończeniu.
  • Znikać.
  • Gasnąć.
  • Umierać.
  • Przeżywać się.
  • Ekspirować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]