Kopać [synonimy]

  • Wzruszać.
  • Spulchniać.
  • Zmiękczać.
  • Grzebać.
  • Ryć.
  • Gmerać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]