Komentator [synonimy]

  • Sprawozdawca.
  • Interpretator.
  • Egzegeta.
  • Tłumacz.
  • Wykładacz.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]