Kompilator [synonimy]

  • Eklektyk.
  • Zbieracz.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]