„Koniec wakacji” Anny Kamieńskiej

  • Utwór niezwykle zwięzły, lapidarny.
  • Składa się z zaledwie 5 wersów.
  • Cztery mają jednakową liczbę sylab (130, a ostatni tylko dwie.
  • Jest to pytanie retoryczne podmiotu lirycznego w celu pobudzenia czytelnika do refleksji.
  • Wyraża tęsknotę za odchodzącym latem.
  • Elementy nadchodzącej jesieni ukazane w wierszu: zbiory owoców, zbiory zboża, ziaren pełne stoły wielkich zapasów, bukiety szeleszczących kwiatów, spichrze pełne zboża, młócenie zboża, powrót do szkoły.
  • W wierszu znajdziemy epitety (np. „ciężkie kosze”, wyrazy dźwiękonaśladowcze (np. „warczące stodoły”).

Patrz, jesień. Każda trawka dźwiga ciężkie kosze,
Pełne ziaren półmisy, przysadziste stoły ,
Szeleszczące bukiety, żeglujące spichrze,
Na powietrzu błękitnym warczące stodoły.