Konik

Konikiem Basi Wołodyjowskiej było siedzenie w stroju.