Konkretnie

Grecy przy piłce, a konkretnie Warzycha.