Konsekwentny [wyrazy przeciwstawne]

  • Konsekwentny, postępujący zgodnie z przyjętym planem, w myśl założeń, logiczny, przemyślany.
  • Przeciwstawne:
    • niekonsekwentny,
    • niespójny.