Konserwatywny [wyrazy przeciwstawne]

  • Konserwatywny, przywiązany do tradycji, do tego co dawne, niechętny nowościom, zmianom, przeciwny reformom, zachowawczy, tradycjonalistyczny.
  • Przeciwstawne:
    • postępowy,
    • reformatorski.