Konstrukcje bezosobowe czasownika

Formy bezosobowe czasowników zakończone na – no i – to


Czasowniki typu: chcieć, wiedzieć, patrzeć, czytać, używać, dawać
chciały – chciano
wiedziały – wiedziano
patrzały – patrzano
czytały – czytano
używały – używano
dawały – dawano


Czasowniki typu: chodzić, jeździć, płacić
płacą – płacono
jeżdżą – jeżdżono
chodzą – chodzono


Czasowniki typu: robić, prosić, smażyć, uczyć
robią – robiono
proszą – proszono
smażą – smażono
uczą – uczono


Czasowniki typu: wziąć, zamknąć, zdjąć, zedrzeć, pić, zbić
wzięły – wzięto
zamknęły – zamknięto
zdjęły – zdjęto
zdarły – zdarto
piły – pito
zbiły – zbito