Strona bierna [aspekt czasownika]

 • Strona, forma czasownika wyrażająca stosunek między wykonawca czynności a jej przedmiotem.
 • Strona bierna to ta, w której podmiot oznacza przedmiot czynności, dopełnienie zaś jego wykonawcę.
 • Forma strony biernej składa się z osobowej formy czasownika być lub zostać oraz z imiesłowu przymiotnikowego biernego, pełniącego w zdaniu funkcję orzecznika.
 • Form czasownika być używamy przy imiesłowach  utworzonych od czasowników niedokonanych, a form czasownika zostać – przy imiesłowach utworzonych od czasowników dokonanych.
 • Formy strony biernej mają tylko czasowniki, których dopełnienia dadzą się przy zmianie konstrukcji zdania przekształcić w podmioty.
 • Takie czasowniki nazywamy przechodnimi.

Strona bierna

 • Jesteście obserwowani.
 • Dziecko jest myte przez ojca.
 • Dziecko zostało umyte przez ojca.
 • Samochód był naprawiany cały tydzień.
 • Samochód został naprawiony i właściciel może go odebrać z warsztatu.
 • Będziemy uratowani, jeśli mu zaufamy.
 • Na naszym kierunku będziecie nauczani przez doświadczony zespół wykładowców.