Kontekst

 • Słowo pochodzi z łacińskiego, gdzie oznacza  związek, łączność.
 • Jako kontekst językowy pojęcie to oznacza dany wyraz, zwrot, wyrażenie lub okoliczności występowania wyrazu, wiąże się z modyfikacja różnych jego funkcji (no. semantyczną, składniową, gdzie może wystąpić: kontekst  w znaczeniu klucza wiolinowego, powieści z kluczem, kluczem do danej sprawy czy zwyczajnym kluczem do otwierania zamków).
 • Kontekst literacki to zespól warunkujących dany utwór, determinujących genezę, analizę, a także interpretację dzieł.
 • Analizując kontekst odwoływać się można do:
 • **** okoliczności historyczno-literackich,
 • ****mody literackiej,
 • ****estetyki,
 • ****świadomości narodowej, społecznej,
 • ****ideałów,
 • ****filozofii,
 • ****sztuk pięknych itp.
 • Kontekst kulturowy to wszelkie uwarunkowania kulturowe, mające wpływ na dane zjawisko, postrzeganie ujęcia, przedstawienia w aspektach historycznych czy kulturowych epoki, ułatwiające zrozumienie treści, działań bohaterów i innych literackich kategorii.