Kontestacja

Kontestacja, sprzeciw, kwestionowanie czego od lat znanego, zastanego, stanowiące rozczarowanie dla młodego pokolenia.

Zjawisko charakterystyczne dla okresu kontrkultury znanej w latach 60. ubiegłego stulecia.