Konwencja stylistyczna

  • Zespół środków i norm językowych stosowany przy kształtowaniu warstwy stylistycznej utworów literackich.
  • Charakterystyczny dla jakiegoś okresu, prądu literackiego lub szkoły pisarskiej.