Kwartet

  • Utwór muzyczny skomponowany na cztery instrumenty lub na cztery glosy.
  • Kwartetem określany jest także zespół czterech muzyków grających takie utwory lub czterech wokalistów.