Liryka religijna

  • Utwory poetyckie podejmujące tematy i motywy religijne.
  • Często mają charakter modlitewny, refleksyjno-filozoficzny, moralistyczny.
  • Popularne gatunki to psalm, pieśń, hymn.