Konwencja teatralna

  • Odczytanie dramatu zgodnie z intencjami autora.
  • Uwzględnianie zwyczajów epoki oraz pewnych przyjętych norm.
  • To także wypracowane w teatrze pewne zasady  dotyczące komunikacji z widzem.
  • Sposób konstruowania i przedstawiania spektaklu.
  • Literatura wyróżnia konwencje: przedstawianej rzeczywistości, odbioru, recepcji odbioru widza, pozycji aktora, stylistyczno-kulturowe itp.