Pantomima

  • Spokrewniona z mimem, który naśladuje wszystko (z greckiego).
  • Wywodzi się z greckiego antyku.
  • Dotyczy wizualnego lub dźwiękowego naśladowania czegoś za pomocą ruchu lub dźwięku.
  • Kładzie nacisk na opowiadanie za pomocą ekspresji ciała określonej historii.
  • Spektakle pantomimiczne odbywały się z udziałem narratora.
  • Ożywienie pantomimy nastąpiło w XVI wieku.
  • Wpływ na to miał włoski teatr dell’arte.
  • Na rozwój wpłynęła też tradycja francuskich teatrzyków jarmarcznych.
  • Szczególnie wiek XIX był łaskawy dla pantomimy.

 

Słownik wiedzy o teatrze