Pantomima

 • Spokrewniona z mimem, który naśladuje wszystko (z greckiego).
 • Wywodzi się z greckiego antyku.
 • Sztuka przekazywania treści wyłącznie za pomocą ruchu i gestu, bez użycia słów.
 • Dotyczy wizualnego lub dźwiękowego naśladowania czegoś za pomocą ruchu lub dźwięku.
 • Kładzie nacisk na opowiadanie za pomocą ekspresji ciała określonej historii.
 • Spektakle pantomimiczne odbywały się z udziałem narratora.
 • Ożywienie pantomimy nastąpiło w XVI wieku.
 • Wpływ na to miał włoski teatr dell’arte.
 • Na rozwój wpłynęła też tradycja francuskich teatrzyków jarmarcznych.
 • Szczególnie wiek XIX był łaskawy dla pantomimy.
 • Dzięki niepowtarzalnym możliwościom artystycznej ekspresji i oddziaływania na widzów, do dziś obecna jest zarówno na ulicach, jak i na scenach teatrów oraz telewizji.

 

Słownik wiedzy o teatrze