Korek [synonimy]

  • Kapsel.
  • Zatyczka.
  • Tampon.
  • Zaszczepka.
  • Kołek.
  • Czop.
  • Szpunt.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]