Kopia [synonimy]

  • Duplikat.
  • Odbitka.
  • przedruk.
  • Odrys.
  • Reprodukcja.
  • Odpis.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]