Krótkotrwały [synonimy]

 • Krótki.
 • Okresowy.
 • Chwilowy.
 • Czasowy.
 • Nietrwały.
 • Przelotny.
 • Tymczasowy.
 • Przemijający.
 • Efemeryczny.
 • Niestały.
 • Słomiany.
 • Przejściowy.
 • Dorywczy.
 • Doraźny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]