Korzecki

 • Znajomy Judyma z powieści Żeromskiego Ludzie bezdomni”.
 • Człowiek o skomplikowanej osobowości.
 • Można mu podobnie jak bohaterom głównym przypisać miano „bezdomności”.
 • W kontaktach z ludźmi przybiera maskę ironisty lub obojętnego na wszystko salonowca.
 • W istocie – szlachetny, wrażliwy  na cudzą niedolę – człowiek.
 • Opiekuńczy w stosunku do cierpiących.
 • Mimo znacznych możliwości zadowala się skromnym życiem. Żywi, podobnie jak Judym, niechęć do filisterstwa.
 • Ideowo pokrewny Judymowi, dlatego przyjaźni się z nim, czuje wzajemną więź duchową z Tomaszem.
 • Typ subtelnego intelektualisty, u którego sposobem na zło wokół jest ucieczka w głąb siebie, pogodzenie się z z obserwowanymi sprawami.
 • Dręczy go nieustanny lęk przed śmiercią, chociaż zdaje sobie sprawę z irracjonalności tego uczucia.
 • Dużo podróżuje, zwiedza egzotyczne kraje, interesuje się osiągnięciami nauki, czyta, „idzie ze światem”.
 • Nie widząc dla siebie ratunku dokonuje z pełna świadomością samobójstwa, odważnie spojrzał smierci w oczy..