Autotematyzm

Autotematyzm, uczynienie siebie tematem twórczości.

 1. Horacy, „Quid dedicatum poscit Apollinem”.
 2. J. Dantyszek, Poeta poleca Zygmuntowi >Pieśń weselną na ślub Zygmunta<„.
 3. J. Janicki, „Elegia o sobie samym do potomności”.
 4. J. Kochanowski, „Na swoje księgi”.
 5. J. Kochanowski, „Ku muzom”.
 6. J. Kochanowski, „Do fraszek”.
 7. J. Kochanowski, „”Pieśń XXIV” („Niezwykłym i nie lada piórem opatrzony”.
 8. J. Kochanowski, „Treny”.
 9. J.A. Morsztyn „Do swoich książek”.
 10. J. Krasicki, „Antymonachomachia”.
 11. A. Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”.
 12. A. Mickiewicz, „Dziady” cz. III.
 13. A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”.
 14. J. Słowacki, „Grób Agamemnona”.
 15. J. Słowacki, „Testament mój”.
 16. J. Słowacki, „Beniowski”.
 17. C.K. Norwid, „Klaskaniem mając obrzękłe prawice”.
 18. J. Kasprowicz, „Księga ubogich”.
 19. J. Tuwim, „Sitowie”.
 20. A. Słonimski, „Krzyż Południowy”.
 21. B. jasieński, „But w butonierce”.
 22. B. Leśmian, „Zamyślenie”.
 23. W. Broniewski, „Mannlicher”.
 24. W. Gombrowicz, „Ferdydurke”.
 25. M. Bułhakow, „Mistrz i Małgorzata”.
 26. A. Gide, „Fałszerze”.
 27. A. Gide, „Dziennik”.
 28. T. Mann, „Dzienniki”.
 29. K.I. Gałczyński, „O mej poezji”.
 30. J. Tuwim, „Kwiaty polskie”.
 31. Z. Nałkowska, „Dzienniki”.
 32. M. Dąbrowska, „Dzienniki”.
 33. J. Lechoń, „Dziennik”.
 34. W. Gombrowicz, „Dziennik 1953-1966”.
 35. H. Poświatowska, „Halina Poświatowska to jest podobno człowiek”.
 36. S. Grochowiak, „Rozmowa o poezji”.
 37. S. Grochowiak, „Święty Szymon Słupnik”.
 38. S. Grochowiak, „Czyści”.
 39. Cz. Miłosz, „Ars poetica?”.
 40. M. Białoszewski, „Pamiętnik z powstania warszawskiego”.
 41. J. Andrzejewski, „Miazga”.
 42. J. Andrzejewski, „Z dnia na dzień”.
 43. T. Konwicki, „Kalendarz i klepsydra”.
 44. T. Konwicki, „Nowy świat i okolice”.
 45. T. Konwicki, „Mała apokalipsa”.
 46. K. Vonnegut, „Rzeźnia numer pięć”.