Kościół Kapucynów w Kielcach

Kapucyni w Kielcach to parafia św. Franciszka z Asyżu, przy ulicy Warszawskiej. Rezydują w Kielcach od 1998 roku, najpierw w  starych, drewnianych budynkach dawnych szkół podstawowych (nr 4,10) i po Instytucie Biologii WSP. Obecnie jest to piękny kompleks budowlany. Budowa nowej świątyni z budynkami domu zakonnego rozpoczęła się w 2003 roku i dziś zachwyca swym wyglądem. Projekt kościoła i domu zakonnego to dzieło architekta Włodzimierza Cichonia, autorem konstrukcji jest  Mirosław Grzybek.

Przed kościołem stoi rzeźba św. Franciszka, patrona aktorów, więźniów i zwierząt, niewidomych, pokoju, robotników, tapicerów, ubogich, więźniów, kupców, zwierząt, harcerzy, ornitologów, hodowców ptactwa domowego, ekologów i ekologii.

Świątynia, podobnie jak i większość ojców, budzą sympatię, dlatego wielu młodych kielczan właśnie tu zawiera swe związki małżeńskie.

Przeczytajcie więcej na stronie http://www.diecezja.kielce.pl/parafie/kielce-sw-franciszka-z-asyzu