Kościół św. Andrzeja Apostoła w Nawarzycach [Świętokrzyskie]

Kościół w Nawarzycach,  zbudowany z kamienia, powstał w latach 1748-1753.  Zbudowany jest godnie z wymogami baroku, całość jest jednonawowa, zamknięta półkoliście. od strony północnej przylega zakrystia, skarbczyk i kruchta. Ściany wewnętrzne zdobią pilastry i gzymsy, a sklepienie gipsatury. Chór opiera się na filarach. W kościele jest ołtarz główny i dwa boczne, z wieloma obrazami. Ciekawa architektonicznie jest chrzcielnica i ambona. Powstał z fundacji opata cystersów  Jędrzeja Bernarda Laszewskiego. Kilkakrotnie świątynię dotknęły pożary. Jego konsekracji dokonał bp Tomasz Kuliński w 1888 roku. Na bocznej ścianie świątyni znajdują się 2 pamiątkowe tablice poświęcone uczestnikom tajnych kompletów i  działaczom ruchu ludowego. Uwagę zwraca też wysoka dzwonnica, pomnik anioła poświęcony Wielowieyskiemu i zdobione figurami świętych wejście na cmentarz przykościelny.