Krzyż na rozdrożach w Nawarzycach [Świętokrzyskie]

Kolejne miejsc kiltu religijnego zobaczyliśmy w Nawarzycach koło Jędrzejowa. Na rozstaju dwóch dróg stoi żelazny krzyż na kamiennym wysokim postumencie. Całość jest zadbana, u podnóża postawione są kwiaty i znicze. Przed postumentem jest niewielka platforma betonowa, na niej odprawiane są msze „plenerowe”, np. majówki.