Kpiny [synonimy]

  • Docinki.
  • Żarty.
  • Szyderstwa.
  • Wyśmiewanie się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]