Krakowiak

  • Piosenka, przyśpiewka ludowa.
  • Ułożona jest do tańca o tej samej nazwie.
  • Często podczas tańca śpiewana.
  • Podstawą budowy wierszowej krakowiaka jest dwu- lub czterowersowa strofa.