Kronika

  • Utwor historyczny (gatunek prozy historycznej).
  • Uprawiany w tzw. okresie przednaukowym.
  • Obejmuje albo bieżące wydarzenia, albo wydarzenia z przeszłości.
  • Może dotyczyć też jednych i drugich.
  • Zazwyczaj kronikarze trzymali się faktów, choć lubili je łączyć z fikcją literacką, by plastycznie podkreślić klimat i koloryt epoki.
  • Kronikarstwo łączyło cechy literatury pięknej i publicystyki, a naturalnym prawem autora były swobodne wnioski i oceny.
  • Wybitni polscy kronikarze to Gall Anonim, W. Kadłubek i J. Długosz.