Krall Hanna

Hanna Krall

(20 maja 1935, Warszawa)

Pisarka,  dziennikarka i reporterka żydowskiego pochodzenia.

Cudem została ocalona w czasie transportu do getta, przebywała po wojnie w Domu Dziecka w Otwocku.

Absolwentka dziennikarstwa na Uniwerrsytecie Warszawskim.

Głównym tematem jej twórczości stał się Holocaust i losy Żydów.

Uznanie przyniosła jej książka o getcie warszawskim „Zdążyć przed Panem Bogiem”, mająca formę wywiadu z Markiem Edelmanem, jednym z przywódcow powstania żydowskiego w getcie.

Jest ponadto autorką następujących (wybranych) powieści i zbiorów reportaży:

  • „Ambitny jestem”,
  • „Dowody na istnienie”,
  • „Hipnoza”,
  • „Okna”,
  • „Spokojne niedzielne popołudnie”,
  • „Sublokatorka”,
  • „Sześć odcieni bieli”,
  • „Taniec na cudzym weselu”,
  • „Trudności ze wstawaniem”,
  • „Wyjątkowo długa linia”.