Zagłada II wojny światowej

W ogromie okrucieństwa i zbrodni II wojny światowej najbardziej przerażająca stała się Zagłada.

Zagłada to inne określenie morderstwa wielu milionów Żydów (6 milionów ogółem, w tym 3 milionów Żydów polskiech).

Jak powiedziała to Z. Nałkowska to „Ludzie ludziom zgotowali ten los”.

W imię ideologii czystości rasowej hitlerowcy skazali na zagładę cały żydowski narodów.

Wcześniej w Niemczech i krajach okupowanych przez Niemcy odebrano Żydom   większość praw obywatelskich, zmuszono ich do zamieszkania w wydzielonych dzielnicach, skazując na głód, wycieńczenie i choroby.

Od 1942 roku prowadzono masową akcję zagłady, ludobójstwa w obozch śmierci.

Wykorzystując osiągnięcia cywilizacji zamordowano miliony ludzi w obozach pracy, śmierci, gettach i tysiącach miejsc straceń.

Zagłada, w kontekście ludobójstwa słowo pisane jest wielką literą.

Holocust (z greckiego), zagłada Żydów, synonim Zagłady,jako pierwszy terminu tego użył amerykański naukowiec pochodzenia żydowskiego Norman Finkelstein.

Shoah (z hebrajskiego) całkowita zagłaada, zniszczenie.