Krasicki Ignacy

Ignacy Krasicki

KSIĄŻĘ POLSKICH POETÓW

(3 lutego 1735 w Dubiecku – 14 marca 1801 w Berlinie)

Poeta okresu oświecenia, prozaik, publicysta, redaktor „Monitora”, książę, biskup warmiński, arcybiskup gnieźnieński, senator Rzeczypospolitej.

Uzyskał wszechstronne wykształcenie, absolwent seminarium duchownego w Warszawie, święcenia kapłańskie otrzymał w 1759 roku.  Studia kontynuował także w Rzymie, po powrocie piastował urząd sekretarza prymasa. Blisko współpracował z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim, był częstym uczestnikiem obiadów czwartkowych.

Przedstawiciel klasycyzmu, uprawiał satyry i bajki, w których wartością jest zwięzłość, jasność i prostota. Łączył dydaktyzm z pobłażliwością, poczuciem humoru i ironią, krytykował sarmatyzm, bezmyślne naśladownictwo, wady ludzi (pijaństwo, naiwność, przemoc, próżność i pychę).

Miał ogromny urok osobisty, był wytworny i bardzo elegancki,  inteligentny i pełen poczucia humoru, co zjednywało mu ludzi wokół.

Już jako zaledwie trzydziestoletni mężczyzna został biskupem warmińskim, a jego rezydencja w Lidzbarku Warmińskim uważana byłą za jeden z najpiękniejszych zespołów pałacowo-ogrodowych w Europie.

W początkowym okresie reform Stanisława Augusta Poniatowskiego poeta przyjaźnił się z królem w współpracował w propagowaniu idei epoki, wspierał „piórem” środowiska oświeconych dążących do zmian. Wiele wysiłku włożył w walkę z sarmacką obyczajowością szlachty, kojarzoną szczególnie z pijaństwem, niskim wykształceniem, stereotypami religijno-narodowymi.

Ignacy Krasicki pozostawił po sobie niezwykle bogatą i różnorodną spuściznę literacką. Składają się na nią:

 • poematy heroikomiczne: “Monachomachia, czyli wojna mnichów”, “Myszeida”;
 • cykle bajek: “Bajki i przypowieści” i “Bajki nowe”,
 • powieści: “Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki” i “Pan Podstoli”,
 • 22 satyry, między innymi: “Żona modna”, “Pijaństwo”, “Do króla”,
 • poematy epickie, komedie, prace naukowe i encyklopedyczne (między innymi pierwsza w Polsce historia literatury “O rymotwórstwie i rymotwórcach”),
 • liczne tłumaczenia z literatury obcej.

Jego utwory cechuje uniwersalizm i ponadczasowość, bo poruszana wówczas tematyka nadal jest aktualna. Najważniejsze z nich to:

 • „Hymn do miłości ojczyzny”,
 • „Bajki i przypowieści”,
 • „Satyry”,
 • „Myszeida”,
 • „Monachomachia”,
 • „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”.