Krążyć [synonimy]

  • Zataczać koła.
  • Okrążać.
  • Biegać wkoło.
  • Kursować.
  • Lawirować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]