Grunt to mieć pomysł

Nauczyciel zapowiedział dyktando interpunkcyjne. Nagromadzenie tych znaków było naprawdę duże, ale jeszcze większe było zdziwienie nauczyciela, kiedy sprawdzając tekst dyktanda nie dostrzegł ani jednego z koniecznych znaków interpunkcyjnych. Za to pod tekstem uczeń umieścił w poszczególnych linijkach wszystkie niezbędne znaki interpunkcyjne z ogólną uwagą „DO WSTAWIENIA”.

Nie było oceny niedostatecznej, nauczyciel bowiem docenił humor i kreatywność ucznia. Nauczyciele także byli kiedyś uczniami!!!