„Ocalony” Tadeusza Różewicza

 • Utwór pochodzi ze zbioru  „Niepokój” (1947).
 • Utwór jest świadectwem dramatycznych doświadczeń młodego człowieka (dwudziestoczterolatka).
 • Różewicz oszczędnie obrazuje tragiczne doświadczenia.
 • Jest to jednocześnie wyjątkowo  przenikliwy i przerażający obraz.

 • Różewicz obrazuje w „Ocalonym” dwa dramaty.
 • Jeden to obraz upadku wszystkich wartosci, drugi to brak możliwości adekwatnego nazwania tych przeżyć.
 • Sowa, którymi wcześniej można było dokonywać oceny zdewaluowały się.
 • Trudno więc określić to co dobre i złe.
 • Dawny język nie daje teraz takiej możliwości.
 • Zachodzi więc konieczność odnalezienia nowego „nauczyciela i mistrza”, który nauczy nazzywać rzeczy po imieniu.
 • Pokaze noewy sposób zobrazowania świata, w którym unieważniono wcxześniejsze wartości.

 • „Ocalony” to  przykład iryki bezpośredniej.
 • Podmiot liryczny przedstawia się w pierwszym wersie, informując o swoim wieku.
 • Kolejne wersy stanowią wyznanie „ja” lirycznego.
 • Cały tekst przyjmuje formę monologu.
 • Wiersz wolny, ubogi w środki poetyckiego wyrazu.
 • Pierwsza i ostatnia strofa stanowią klamrę poetycką.

 • Historycy literatury bardzo różnie interpretów utwór.
 • Ta wieloaspektowość pozwala na analizę  w kategorii rozpaczy i nihilizmu czy jako akt sprzeciwu wobec negowania wartości.
 • Inni dostrzegają w nim ironię, a chodzi tu o ocelenie duchowe.
 • Powraca też, jak w całej twórczości Różewicza, zagadnienie wiary, a raczej niewiary, utraty Boga.

„Ocalony”

Mam dwadzieścia cztery lata
ocalałem
prowadzony na rzeź.

To są nazwy puste i jednoznaczne:
człowiek i zwierzę
miłość i nienawiść
wróg i przyjaciel
ciemność i światło.

Człowieka tak się zabija jak zwierzę
widziałem:
furgony porąbanych ludzi
którzy nie zostaną zbawieni.

Pojęcia są tylko wyrazami:
cnota i występek
prawda i kłamstwo
piękno i brzydota
męstwo i tchórzostwo.

Jednako waży cnota i występek
widziałem:
człowieka który był jeden
występny i cnotliwy.

Szukałem nauczyciela i mistrza
niech przywróci mi wzrok słuch i mowę
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia
niech oddzieli światło od ciemności.

Mam dwadzieścia cztery lata
ocalałem
prowadzony na rzeź.