„Król elfów” Johann Wolfgang Goethe

  • Utwór tłumaczony także jako Król olch (Król olszyn), co wiąże się z genezą utworu.
  • Autor wykorzystał motyw z duńskiej pieśni ludowej.
  • Przekształcił ją wg własnej wizji artystycznej.
  • W duńskim oryginale  sir Oluf spotkał wracając z konnej przejażdżki tańczące elfy, które zaprosiły go zabawy. On odmówił i zginął z ręki królowej elfów od uderzenia w serce.
  • Ballada powstała w 1792 roku.
  • Postrzegana jest jako utwór preromantyczny.
  • Uznaje się ją za typowy utwór dla „okresu burzy i naporu”.
  • Stanowi przykład zainteresowania kulturą ludową.
  • Autor wykorzystał motywy z duńskiej pieśni ludowej.
  • Dokonał jednak przekształceń wg własnej wizji artystycznej.