Baśniowość

  • Cecha tekst ów kultury.
  • Polega na kreowaniu nierealnego świata przedstawionego.
  • Zabieg charakterystyczny dla:
    • baśni,
    • legend,
    • podań o charakterze ludowym.