Synteza sztuk w romantyzmie

  • Zjawisko polegające na łączeniu w jednym utworze elementów zaczerpniętych z różnych dziedzin sztuki:
    • literatury,
    • malarstwa,
    • muzyki.
  • Zjawisko znane już w starożytności.