Inspiracje i tematy romantyzmu

 • Twórcy romantyzmu:
  •  kontynuowali oświeceniowe tendencje sentymentalizmu,
  • propagowali powrót do natury,
  • kreowali bohaterów o czułym sercu,
  • zwracali się ku obszarom metafizycznym i irracjonalnym.
 • Szczególnego znaczenia nabierała wyobraźnia, dzięki której  bardziej wyraziste stawały się przedstawiane motywy:
  • tajemniczych zjawisk,
  • młodości,
  • miłości,
  • orientalizmu,
  • ludowości,
  • mitologii,
  • człowieka „czującego”,
  • minionych dziejów.
 • W literaturze romantyzmu dokonała się nobilitacja ludzkiej psychiki i uczuciowości.
 • Zyskała poezja, w której dominował subiektywizm w opisie świata.